För hyresgäster

Lägenhetssökande hos Sten Sture Fastighets AB skall behandlas korrekt och likvärdigt.

Som lägenhetssökande skall man registrera sitt intresse via telefon, mail eller besök.

Lägenheterna fördelas till de lägenhetssökande som finns registrerade i första hand.

Ingen hyresgäst har rätt att överlåta sin lägenhet till någon annan för att på så sätt få en förkortad uppsägningstid.

Endast de som uppfyller våra grundläggande krav erbjuds lägenhet.

Lägenhetssökande måste ha fyllt 18år för att få teckna hyreskontrakt.

Lägenhetssökande måste ha ekonomiska förutsättningar att betala hyra, vilket i normalfallet innebär en fast bruttoinkomst på minst 3ggr hyran.

Lägenhetssökande får inte ha några betalningsanmärkningar, såvida inte en nöjaktig förklaring till dessa kan lämnas.

Inga tidigare hyresskulder får finnas.

Inga tidigare störningar får finnas.

Antal personer som skall bo i lägenheten skall vara rimliga i förhållande till lägenhetens storlek.